ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ปี64 – ป65 ช่วงไฮซีซั่น Update ราคาใหม่ ทุกวัน

ทริปเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ราคาถูกกว่าที่อื่นๆ /ต้องจองกับเที่ยวสนุกทัวร์ เรามีใบอนุญาตถูกต้อง ประเภททั่วไปเลขที่ 41/00335 ดังนั้นท่านมั่นใจได้ในบริการนำเที่ยวหลีเป๊ะ ที่ดี แตกต่าง ในราคาที่ถูก เราบริการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร มีทั้งรถตู้รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง เพื่อไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ เป็นแบบแพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ รวมทุกอย่างครบ หรือบ้างท่านมีห้องพักอยู่ แล้ว แต่ต้องการบริการบ้างอย่างเพิ่ม เช่น รถ เรือ ไปกลับเกาะหลีเป๊ะ หรือ จะเป็นทริปเที่ยวรอบเกาะหลีเป๊ะ 1 วัน เราก็มีให้ท่านเลือกได้หลากหลาย ส่วนด้านราคานั้น เราเช็คราคาคู่แข่งทุกวัน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นๆ แต่ได้บริการครบเหมือนกัน หรือ บ้างอย่างอาจจะดีกว่า

 

 

>> ทัวร์เกาะเขาใหญ่

 

>> อุทยานธรณีสตูล

 

>> ล่องแก่งวังสายทอง

 

>> รีสอร์ทที่ปากบารา

 

แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ได้เที่ยวครบ พักบนเกาะหลีเป๊ะ
เที่ยว เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะอาดัง-เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เที่ยวถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ

 

วันที่แรก
ท่าเทียบเรือปากบารา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะราวี-อ่าวสอง-เกาะยาง-เกาะหินงาม-รองน้ำจาบัง
09.00 น.
ลูกค้าเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านไปเช็คอินตั๋วเรือ
09.30 น.
จากนั้นลงเรือเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
10.00 น.
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาใน
การลอดซุ้มประตูหิน
ธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วท่าน
จะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่
ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
11.00 น.
เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่เบลบอยมารอรับท่าน
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง  หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด จากนั้นนำคณะ ดำน้ำดูปะการังต่อ ณ  จุดดำน้ำอ่าวสอง ณ เกาะอาดัง นำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง  เกาะยาง

และนำท่านเดินทางสู่  เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ  ร่องน้ำจาบัง
ค่ำ ลูกค้าอิสระอาหารค่ำบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
พัก เลือกที่พัก พร้อมราคาท้ายโปรแกรมทัวร์นี้
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ- ท่าเรือปากบารา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
กลับ ท่านสามารถเลือก เที่ยวเรือกลับได้ดังนี้
เวลา 09.30 น. / 11.30 น./13.30 น.
เมื่อ ถึงท่าเรือปากบารา ท่านที่จองแบบรวมรถรับส่ง เราจะไปส่งกลับที่สนามบินหรือ ในเมืองหาดใหญ่
อัตราค่าบริการนี้รวม        
  • ค่าเรือจอยสบีทโบ้ท ( เดินทางไป )
  • ค่าจอยเรือหางยาวในการดำน้ำ รอบเกาะ
  • ค่าที่พัก  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ชูชีพ
  • ค่าอาหาร 2 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
  • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
  • ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (เฉพาะวันดำน้ำ)
  • ค่าโป๊ะ และ เรือเข้าออกหน้าชายหาดที่เกาะหลีเป๊ะ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • ค่าท่าเรือปากบารา 20 บาท // ค่าอุทยาน คนไทย 40 บาท
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะไม้ท่อน
ทัวร์ภูเก็ต
>> ทัวร์เกาะหลี
>> ทัวร์มาเลเซีย
>> ทัวร์สิงคโปร์

เลือกราคา ทัวร์ ได้ด้านล่างนี้เลยครับ
เราแยกตามรีสอร์ท และ ประเภทห้องพักของแต่ละรีสอร์ท โดยใช้โปรแกรมทัวร์เดียวกันตามด้านบนนี้


ใช้เดินทางได้ ตั้งแต่ วันที่ 15 ต.ค. 64- 15 พ.ค. 65
Line ID Booking:: @teawsanooktour || โทรด่วน 0814155955 , 0853840228

 

1.กรณีเลือก พักที่วารินทร์บีชรีสอร์ท อยู่หน้าหาดพัทยา

เลือกรีสอร์ทนี้ ท่านจะสะดวกเรื่องการขึ้นลงเรือ ไปกลับ เพราะ รีสอร์ท อยู่ใกล้จุดที่เรือเข้าออกที่เกาะหลีเป๊ะ และ ใกล้ถนนคนเดิน รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำด้วยครับ ราคาถูกที่สุด หากคิดจากคุณภาพห้องพัก กับ เงินที่ลูกค้าต้องเสียไป

ประเภทห้องพัก

1 พ.ย.- ธ.ค.

20 ธ.ค.-19 เม.ย.

20 เม.ย.-10 พ.ค.

ห้องพัดลม

1,850

2,100

1,700

ห้อง Standard

2,100

2,350

1,950

Superior Room

2,250

2,500

2,050

Deluxe Room

2,350

2,600

2,200

Villa Room

2,500

2,750

2,300

Standard Family พัก 4 ท่าน

1,975

2,100

1,900

Family พัก 8 ท่าน

1,837

1,962

1,800

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

ประเภทห้องพัก
1 พ.ย.- ธ.ค.
20 ธ.ค.-19 เม.ย.
20 เม.ย.-10 พ.ค.
ห้องนอนรวม
1,550
1,600
1,550
ห้องผู้หญิง
1,600
1,700
1,600
ห้องผู้ชาย
1,600
1,700
1,600


2. กรณีต้องการเลือกพักที่ บันดาหยารีสอร์ท อยู่หน้าหาดพัทยา

ราคาค่าบริการดังนี้

ประเภทห้องพัก

1 ต.ค.-19 ธ.ค. 64

11 ม.ค.-31 พ.ค.65

20 ธ.ค. 64-10 ม.ค. 64

อา-พฤ

ศ-ส

อา-พฤ

ศ-ส

Superior Bungalow

2,271

2,424

2,390

2,560

Deluxe Bungalow

2,360

2,526

2,479

2,662

Deluxe Room

2,836

3,070

3,015

3,274

Garden Deluxe Bungalow

2,687

2,900

2,866

3,104

Villa Deluxe Bungalow

2,836

3,070

3,015

3,274

Garden Triplle Bungalow พัก 3 ท่าน

2,350

2,514

2,469

2,650

Villa Family Bungalow พัก 4 ท่าน

2,687

2,900

2,806

3,036

Garden Family Bungalow พัก 4 ท่าน

2,613

2,815

2,732

2,951

Family Bungalow พัก 4 ท่าน

2,077

2,203

2,167

2,305

ช่วง 31 ธ.ค. 64- 3 ม.ค. 65 (ต้องจอง 2 คืนขึ้นไป จึงไม่รับจองโปร 2 วัน 1 คืน)

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

3.บันดาหยาวิลล่า ระดับ 4 ดาว อยู่หาดพัทยา บนเกาะหลีเป๊ะ

ประเภทห้องพัก

1 ต.ค.-19 ธ.ค. 64

11 ม.ค.-31 พ.ค.65

20 ธ.ค. 64-10 ม.ค. 64

อา-พฤ

ศ-ส

อา-พฤ

ศ-ส

Deluxe Balcony connecting room

2,925

3,172

3,074

3,342

Deluxe Balcony Room

3,134

3,410

3,372

3,682

Deluxe Sweet Room

3,282

3,580

3,580

3,852

Deluxe Sweet Room seaview

3,431

3,750

3,750

4,022

Family Suit 2 bed room seaview พัก 4 ท่าน

3,208

3,495

3,312

3,614

Beach view bungalow

3,550

3,886

3,848

4,226

Honeymoon beach view bungalow

3,996

4,396

4,234

4,668

Beach front bungalow

4,115

4,532

4,413

4,872

Honeymoon beach front bungalow

4,443

4,906

4,740

5,246

ช่วง 31 ธ.ค. 64- 3 ม.ค. 65 (ต้องจอง 2 คืนขึ้นไป จึงไม่รับจองโปร 2 วัน 1 คืน)

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

4. กรณีเลือกพักที่ Akira Lipe Resort รีสอร์ท ติดหาดพัทยา มีสระว่ายน้ำ

ประเภทห้องพัก
15-31 ตุลาคม 64

1 พ.ย.-20 ธ.ค. 64

10 ม.ค.-15 พ.ค.65

21 ธ.ค.64-9 ม.ค.65
Soperior Pool View
3,216
3,552
3,888
Deluxe Pool View
3,360
3,720
4,080
Superior Pool Access
3,504
3,888
4,272
Deluxe Pool Access
3,696
4,112
4,528
Villa Suit
4,080
4,560
5,040

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

5. กรณีเลือกพักที่ เม้าเท่นรีสอร์ท | Moumtain Resort Lipe อยู่หาดซันไรท์ วิวสวยที่สุด

ประเภทห้องพัก
ศ-อา
จ-พฤ

ปีใหม่ 9-17 เม.ย.

สงกรานต์ 25 ธ.ค.-3 ม.ค.

Deluxe Garden
2,550 บาท
2,300 บาท
2,800 บาท
New Deluxe Garden
2,700 บาท
2,450 บาท
2,950 บาท
Grand Garden View
2,850 บาท
2,600 บาท
3,100 บาท
Deluxe Seaview
3,200 บาท
2,950 บาท
3,450 บาท
Villa Family Bungalow
3,900 บาท
3,400 บาท
4,400 บาท
Honeymoon Jacuzzi Seaview
5,700 บาท
4,700 บาท
7,200 บาท
Ocean Pool Villa
5,700 บาท
4,700 บาท
7,200 บาท

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

6. กรณีลูกค้าเลือกพักที่ หลีเป๊ะคาบาน่ารีสอร์ท รวมเที่ยวตามเกาะแล้ว 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

7. กรณีเลือกพักที่ Anda Resort พร้อม เที่ยวดำน้ำดูปะการังแล้ว

ประเภทห้องพัก

1 ก.ค.-31 ต.ค.64

ไม่รวมอาหารเช้า

1 พ.ย.-23 ธ.ค.64

6 ม.ค.-15 พ.ค. 65

รวมอาหารเช้า

24 ธ.ค. 64- 5 ม.ค. 65

รวมอาหารเช้า

Thai Hill Side
-
2,650 บาท
2,900 บาท
Stantard ground floor
2,300 บาท
2,650 บาท
2,900 บาท
Superior balcony
2,300 บาท
2,800 บาท
3,100 บาท
Deluxe thai pool view
2,300 บาท
2,800 บาท
3,100 บาท
Superior Villa
2,700 บาท
3,475 บาท
3,999 บาท

Deluxe Sea view room(Upper Room)

2,925 บาท
3,812 บาท
4,350 บาท
Deluxe beach front villa
3,450 บาท
4,550 บาท
5,300 บาท
Family Ground floor พัก 4 ท่าน
-
2,650 บาท
2,900 บาท
Family Balcony พัก 4 ท่าน
-
2,800 บาท
3,100 บาท
Family Suit พัก 6 ท่าน
-
2,800 บาท
3,111 บาท
กรณี เดินทางตรงช่วงโลซีซั่น จุดดำน้ำดูปะการังจะเปลี่ยนมาเป็นโซนตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

8. กรณีลูกค้าเลือกพักที่ Z-touch Resort พร้อม ทัวร์ดูปะการังที่หลีเป๊ะแล้ว

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

9. กรณีลุกค้าพ้องการพักที่ Chareena Hill Koh Lipe พร้อม ทริปทัวร์ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะหลีเป๊ะ

ประเภทห้องพัก

15 ต.ค.-30 พ.ย. 64

1 ธ.ค.-15 พ.ค. 65

ธ.ค. วันที่ 3-6,10-12, 25-3 ม.ค. 65

เม.ย. 64 วันที่ 9-17,29- 5 พ.ค. 65

Cliff sea view
2,540
3,400
3,600
Superior sea view
2,800
3,600
3,920
Grand Sea View
2,999
3,800
4,120
Superior Family มา 2 คน
2,999
3,600
3,920
Superior Family มา 3 คน
2,560
2,933
3,146
Royal Sea View Family มา 3 คน
2,693
3,066
3,280
Grand Sea View Family มา 4 คน
2,500
2,800
2,960

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

10. แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Salisa Lipe Resort

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

11 กรณีเลือกพักที่ Salisa Resort Koh Lipe พร้อม เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

12 กรณีลูกค้าสนใจพักที่ Asara Privat พร้อม ทัวร์ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

13. แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Good Mood Resort

 

14. กรณีพักที่ Hamony Resort พร้อม แพ็คเกจทัวร์ดำน้ำที่หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

1 ต.ค.-19 ธ.ค.64

10 ม.ค.31 พ.ค.65

20 ธ.ค.64-10 ม.ค.65
1 มิ.ย.-30 ก.ย.65
Mocha Room พัก 4 ท่าน
1,644 บ.
1,646 บ.
1,512 บ.
Family Room พัก 4 ท่าน
1,644 บ.
1,646 บ.
1,512 บ.
Latte Room
1,784 บ.
1,795 บ.
1,587 บ.
Superior Room with Privat Terrace
1,784 บ.
1,795 บ.
1,587 บ.
Capuchino Room
1,714 บ.
1,731 บ.
1,557 บ.
Superior Room
1,714 บ.
1,731 บ.
1,557 บ.
Capuchino Room no window
1,597 บ.
1,625 บ.
1,438 บ.
Superior Room no window
1,597 บ.
1,625 บ.
1,438 บ.

พักที่ฮาโมนี่รีสอร์ท แพ็คเกจไม่รวมอาหารเช้า

และกรณีเดินทางช่วง 15 พ.ค. - 14 ต.ค. 2565 โปรแกรมดำน้ำดูปะการังต้องปรับมาเป็นจุดดำน้ำโซนตะวันออก ที่จะมี เกาะกระ อ่าวแม่หม้าย อ่าวประมง หาดแหลมสนเกาะอาดัง เกาะอุเส็น

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

15. กรณีลุกค้าพักที่ Pooh Bar และ มี แพ็คเกจดำน้ำดูปะการังหลีเป๊ะ ให้แล้วด้วย

 

16. กรณี ลูกค้าต้องการพักที่ Sita Beach Resort พร้อม แพ็คเกจเที่ยวทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน แล้ว

ประเภทห้องพัก

15-31 ต.ค.64

1-15 พ.ค. 65

1 พ.ย.-19 ธ.ค. 64

20 ธ.ค.64 - 10 ม.ค. 65

11 ม.ค. 64-30 เม.ย. 65

Superior Garden View
1,900 บ.
2,400 บ.
2,800 บ.
2,400 บ.
Superior Pool View
1,999 บ.
2,550 บ.
2,900 บ.
2,550 บ.
Superior Honeymoon Suite
2,450 บ.
3,150 บ.
3,600 บ.
3,150 บ.
Deluxe Sea View
2,100 บ.
2,700 บ.
3,050 บ.
2,700 บ.
Deluxe Pool View
2,200 บ.
2,900 บ.
3,200 บ.
2,900 บ.
Deluxe Front Villa
2,450 บ.
3,150 บ.
3,600 บ.
3,150 บ.
Deluxe Honeymoon Suite
2,450 บ.
3,150 บ.
3,600 บ.
3,150 บ.

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

17. กรณีลูกค้าต้องการพักที่ Lipe Sunset Resort พร้อม ทัวร์ดำน้ำหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

18. กรณีพักที่ NT House Resort พร้อม ทริปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

..................................... +ดูราคา พร้อมโปรแกรมทัวร์ พักที่อื่นๆ เพิ่ม >>> ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน (หน้า2)

 

รูปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

 

โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ แบบอื่นๆ

แพคเกจ ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวหลีเป๊ะโซนใน เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะอาดัง-เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง

ดูโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ >> ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

แพคเกจ ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหินงาม 2 จุด-เกาะยาง-หาดทรายขาวเกาะราวี-อ่าวสอง เกาะอาดัง

ดูโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวโซนในอย่างเดียว หรือ จะเที่ยวโซนใน พร้อมโซนนอก ก็ได้
มีวันฟรีเดย์อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ ชิวชิว 1 วัน

ดูโปรแกรมทัวร์ >> แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip เริ่มจากท่าเรือปากบารา

ดูโปรแกรมทัวร์ >> หลีเป๊ะ One Day Trip

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 | โทร 0853840228 , 0814155955
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | Line ID:: @teawsanooktour (ใส่ @ ด้วยนะครับ)

ทริปเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน /ราคาถูกกว่าที่อื่นๆ /ต้องจองกับเที่ยวสนุกทัวร์