ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ปี62 – ป63 ช่วงไฮซีซั่น Update ราคาใหม่ ทุกวัน

ทริปเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ราคาถูกกว่าที่อื่นๆ /ต้องจองกับเที่ยวสนุกทัวร์ เรามีใบอนุญาตถูกต้อง ประเภททั่วไปเลขที่ 41/00335 ดังนั้นท่านมั่นใจได้ในบริการนำเที่ยวหลีเป๊ะ ที่ดี แตกต่าง ในราคาที่ถูก เราบริการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร มีทั้งรถตู้รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง เพื่อไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ เป็นแบบแพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ รวมทุกอย่างครบ หรือบ้างท่านมีห้องพักอยู่ แล้ว แต่ต้องการบริการบ้างอย่างเพิ่ม เช่น รถ เรือ ไปกลับเกาะหลีเป๊ะ หรือ จะเป็นทริปเที่ยวรอบเกาะหลีเป๊ะ 1 วัน เราก็มีให้ท่านเลือกได้หลากหลาย ส่วนด้านราคานั้น เราเช็คราคาคู่แข่งทุกวัน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นๆ แต่ได้บริการครบเหมือนกัน หรือ บ้างอย่างอาจจะดีกว่า

 

 

>> ทัวร์เกาะเขาใหญ่

 

>> อุทยานธรณีสตูล

 

>> ล่องแก่งวังสายทอง

 

>> รีสอร์ทที่ปากบารา

 

แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ได้เที่ยวครบ พักบนเกาะหลีเป๊ะ
เที่ยว เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะอาดัง-เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เที่ยวถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ

 

วันที่แรก
ท่าเทียบเรือปากบารา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะราวี-อ่าวสอง-เกาะยาง-เกาะหินงาม-รองน้ำจาบัง
09.00 น.
ลูกค้าเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านไปเช็คอินตั๋วเรือ
09.30 น.
จากนั้นลงเรือเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
10.00 น.
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาใน
การลอดซุ้มประตูหิน
ธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วท่าน
จะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่
ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
11.00 น.
เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่เบลบอยมารอรับท่าน
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง  หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด จากนั้นนำคณะ ดำน้ำดูปะการังต่อ ณ  จุดดำน้ำอ่าวสอง ณ เกาะอาดัง นำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง  เกาะยาง

และนำท่านเดินทางสู่  เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ  ร่องน้ำจาบัง
ค่ำ ลูกค้าอิสระอาหารค่ำบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
พัก เลือกที่พัก พร้อมราคาท้ายโปรแกรมทัวร์นี้
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ- ท่าเรือปากบารา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
กลับ ท่านสามารถเลือก เที่ยวเรือกลับได้ดังนี้
เวลา 09.30 น. / 11.30 น./13.30 น.
เมื่อ ถึงท่าเรือปากบารา ท่านที่จองแบบรวมรถรับส่ง เราจะไปส่งกลับที่สนามบินหรือ ในเมืองหาดใหญ่
อัตราค่าบริการนี้รวม        
  • ค่าเรือจอยสบีทโบ้ท ( เดินทางไป )
  • ค่าจอยเรือหางยาวในการดำน้ำ รอบเกาะ
  • ค่าที่พัก  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ชูชีพ
  • ค่าอาหาร 2 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
  • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
  • ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (เฉพาะวันดำน้ำ)
  • ค่าโป๊ะ และ เรือเข้าออกหน้าชายหาดที่เกาะหลีเป๊ะ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • ค่าท่าเรือปากบารา 20 บาท // ค่าอุทยาน คนไทย 40 บาท
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะไม้ท่อน
ทัวร์ภูเก็ต
>> ทัวร์เกาะหลี
>> ทัวร์มาเลเซีย
>> ทัวร์สิงคโปร์

 

เลือกราคา ทัวร์ ได้ด้านล่างนี้เลยครับ
เราแยกตามรีสอร์ท และ ประเภทห้องพักของแต่ละรีสอร์ท โดยใช้โปรแกรมทัวร์เดียวกันตามด้านบนนี้


ใช้เดินทางได้ ตั้งแต่ วันที่ 15 ต.ค. 62- 15 พ.ค. 63
Line ID Booking:: @teawsanooktour || โทรด่วน 0814155955 , 0853840228 , 075502938

 

1.กรณีเลือก พักที่วารินทร์บีชรีสอร์ท อยู่หน้าหาดพัทยา

เลือกรีสอร์ทนี้ ท่านจะสะดวกเรื่องการขึ้นลงเรือ ไปกลับ เพราะ รีสอร์ท อยู่ใกล้จุดที่เรือเข้าออกที่เกาะหลีเป๊ะ และ ใกล้ถนนคนเดิน รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำด้วยครับ ราคาถูกที่สุด หากคิดจากคุณภาพห้องพัก กับ เงินที่ลูกค้าต้องเสียไป

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 


2. กรณีต้องการเลือกพักที่ บันดาหยารีสอร์ท อยู่หน้าหาดพัทยา

ราคาค่าบริการดังนี้

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

3.บันดาหยาวิลล่า ระดับ 4 ดาว อยู่หาดพัทยา บนเกาะหลีเป๊ะ

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

4. กรณีเลือกพักที่ Akira Lipe Resort รีสอร์ท ติดหาดพัทยา มีสระว่ายน้ำ

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

5. กรณีเลือกพักที่ เม้าเท่นรีสอร์ท | Moumtain Resort Lipe อยู่หาดซันไรท์ วิวสวยที่สุด

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

6. กรณีลูกค้าเลือกพักที่ หลีเป๊ะคาบาน่ารีสอร์ท รวมเที่ยวตามเกาะแล้ว 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

7. กรณีเลือกพักที่ Anda Resort พร้อม เที่ยวดำน้ำดูปะการังแล้ว

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

8. กรณีลูกค้าเลือกพักที่ Z-touch Resort พร้อม ทัวร์ดูปะการังที่หลีเป๊ะแล้ว

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

9. กรณีลุกค้าพ้องการพักที่ Chareena Hill Koh Lipe พร้อม ทริปทัวร์ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะหลีเป๊ะ

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

10. แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Salisa Lipe Resort

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

11 กรณีเลือกพักที่ Salisa Resort Koh Lipe พร้อม เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

12 กรณีลูกค้าสนใจพักที่ Asara Privat พร้อม ทัวร์ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

13. แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ Good Mood Resort

 

14. กรณีพักที่ Hamony Resort พร้อม แพ็คเกจทัวร์ดำน้ำที่หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

15. กรณีลุกค้าพักที่ Pooh Bar และ มี แพ็คเกจดำน้ำดูปะการังหลีเป๊ะ ให้แล้วด้วย

 

16. กรณี ลูกค้าต้องการพักที่ Sita Beach Resort พร้อม แพ็คเกจเที่ยวทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน แล้ว

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

17. กรณีลูกค้าต้องการพักที่ Lipe Sunset Resort พร้อม ทัวร์ดำน้ำหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

 

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

18. กรณีพักที่ NT House Resort พร้อม ทริปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

โหลดดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ นี้เพิ่ม
กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

..................................... +ดูราคา พร้อมโปรแกรมทัวร์ พักที่อื่นๆ เพิ่ม >>> ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน (หน้า2)

 

รูปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

 

โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ แบบอื่นๆ

แพคเกจ ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวหลีเป๊ะโซนใน เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะอาดัง-เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง

ดูโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ >> ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

แพคเกจ ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหินงาม 2 จุด-เกาะยาง-หาดทรายขาวเกาะราวี-อ่าวสอง เกาะอาดัง

ดูโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวโซนในอย่างเดียว หรือ จะเที่ยวโซนใน พร้อมโซนนอก ก็ได้
มีวันฟรีเดย์อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ ชิวชิว 1 วัน

ดูโปรแกรมทัวร์ >> แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip เริ่มจากท่าเรือปากบารา

ดูโปรแกรมทัวร์ >> หลีเป๊ะ One Day Trip

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 | โทร 0853840228 , 0814155955 , 075502938
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | Line ID:: @teawsanooktour (ใส่ @ ด้วยนะครับ)

ทริปเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน /ราคาถูกกว่าที่อื่นๆ /ต้องจองกับเที่ยวสนุกทัวร์