ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ปี67 – ปี68 ช่วงไฮซีซั่น Update ราคาใหม่ ทุกวัน

ทริปเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ราคาถูกกว่าที่อื่นๆ

ต้องจองกับเที่ยวสนุกทัวร์ เรามีใบอนุญาตถูกต้อง ประเภททั่วไปเลขที่ 41/00335 ดังนั้นท่านมั่นใจได้ในบริการนำเที่ยวหลีเป๊ะ ที่ดี แตกต่าง ในราคาที่ถูก เราบริการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร มีทั้งรถตู้รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง เพื่อไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ เป็นแบบแพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ รวมทุกอย่างครบ หรือบ้างท่านมีห้องพักอยู่ แล้ว แต่ต้องการบริการบ้างอย่างเพิ่ม เช่น รถ เรือ ไปกลับเกาะหลีเป๊ะ หรือ จะเป็นทริปเที่ยวรอบเกาะหลีเป๊ะ 1 วัน เราก็มีให้ท่านเลือกได้หลากหลาย ส่วนด้านราคานั้น เราเช็คราคาคู่แข่งทุกวัน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นๆ แต่ได้บริการครบเหมือนกัน หรือ บ้างอย่างอาจจะดีกว่า

 

 

>> ทัวร์เกาะเขาใหญ่

 

>> อุทยานธรณีสตูล

 

>> ล่องแก่งวังสายทอง

 

>> รีสอร์ทที่ปากบารา

 

 

ทริป 4 วัน 3 คืน

ทริป 3 วัน 2 คืน

 

แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ได้เที่ยวครบ พักบนเกาะหลีเป๊ะ
เที่ยว เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะอาดัง-เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เที่ยวถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ

 

วันที่แรก
ท่าเทียบเรือปากบารา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะราวี-อ่าวสอง-เกาะยาง-เกาะหินงาม-รองน้ำจาบัง
09.00 น.
ลูกค้าเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านไปเช็คอินตั๋วเรือ
09.30 น.
จากนั้นลงเรือเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
10.00 น.
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาใน
การลอดซุ้มประตูหิน
ธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วท่าน
จะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่
ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
11.00 น.
เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่เบลบอยมารอรับท่าน
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง  หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด จากนั้นนำคณะ ดำน้ำดูปะการังต่อ ณ  จุดดำน้ำอ่าวสอง ณ เกาะอาดัง นำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง  เกาะยาง

หมาบเหตุ กรณีเดินทางช่วง 1 มิ.ย.-14 ต.ค. จำเป็นจะต้องเปลี่ยนจุดดำน้ำดูปะการังเป็นโซนตะวันออก ดังนี้ เกาะอุเส็น เกาะกระ อ่าวแม่หม้าย อ่าวลูกเลือด อ่าวประมง หาดแหลมสนอ่อนที่เกาะอาดัง และชมวิวผาชะโด เกาะอาดัง (การเดินทางช่วงนี้อาจจะดำน้ำไม่ครบทุกเกาะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวัน)
และนำท่านเดินทางสู่  เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ  ร่องน้ำจาบัง
ค่ำ ลูกค้าอิสระอาหารค่ำบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
พัก เลือกที่พัก พร้อมราคาท้ายโปรแกรมทัวร์นี้
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ- ท่าเรือปากบารา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
กลับ ท่านสามารถเลือก เที่ยวเรือกลับได้ดังนี้
เวลา 09.30 น. / 11.30 น./13.30 น.
เมื่อ ถึงท่าเรือปากบารา ท่านที่จองแบบรวมรถรับส่ง เราจะไปส่งกลับที่สนามบินหรือ ในเมืองหาดใหญ่
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ค่าเรือจอยสบีทโบ้ท ( เดินทางไป )
 • ค่าจอยเรือหางยาวในการดำน้ำ รอบเกาะ
 • ค่าที่พัก  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ชูชีพ
 • ค่าอาหาร 2 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (เฉพาะวันดำน้ำ)
 • ค่าโป๊ะ และ เรือเข้าออกหน้าชายหาดที่เกาะหลีเป๊ะ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • ค่าท่าเรือปากบารา 20 บาท // ค่าอุทยาน คนไทย 40 บาท
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะไม้ท่อน
ทัวร์ภูเก็ต
>> ทัวร์เกาะหลี
>> ทัวร์มาเลเซีย
>> ทัวร์สิงคโปร์

 

วารินทร์รีสอร์ท

บันดาหยารีสอร์ท

บันดาหยาวิลล่า

อาคีร่ารีสอร์ท

เมาเท่นรีสอร์ท

คาบาน่าหลีเป๊ะรีสอร์ท

อันดารีสอร์ท

ซีทัชรีสอร์ท

 

 

ราคาแพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน แยกตามที่พัก

 

1. ดงทะเลรสอร์ท แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16 พ.ค. – 11 ต.ค. 67

12 ต.ค. – 31 ต.ค. 67

Chalet

2,183.-/ท่าน

2,333.-/ท่าน

Deluxe Garden Bungalow

2,283.-/ท่าน

2,583.-/ท่าน

Studio Suite

2,483.-/ท่าน

2,683.-/ท่าน

Beach Front Bungalow

2,583.-/ท่าน

2,883.-/ท่าน

Family Connecting Room 4 ท่าน

2,083.-/ท่าน

2,183.-/ท่าน

Family  Bungalow 4 ท่าน

2,233.-/ท่าน

2,358.-/ท่าน

 

2. ฮาโมนี่รีสอร์ท แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภท

01 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567

Mocha Room [Family Room]

2,108.-/ท่าน

Latte Room [Superior Room Private Terrace]

1,868.-/ท่าน

Capuchino Room [Superior Room]

1,838.-/ท่าน

Capuchino [ Superior Room No Window]

1,718.-/ท่าน

 

3. ศลิษารีสอร์ท แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ประเภทห้องพัก

1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567

Deluxe Sea View

3,183.-/ท่าน

Sea View [SV1]

2,483.-/ท่าน

Sea View [SV2]

2,583.-/ท่าน

Sea Breeze

2,333.-/ท่าน

Garden View

2,233.-/ท่าน

Standard

2,083.-/ท่าน

 

4. โรงแรมเดอะกรีนหลีเป๊ะ แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567

Garden View

1,933.-/ท่าน

Pool  View

1,983.-/ท่าน

Pool Access

2,083.-/ท่าน

 

5. หลีเป๊ะคาบาน่ารีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน
ประเภทห้องพัก

1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567

Deluxe Sea View 1-2 ห้อง

4,733.-/ท่าน

Deluxe Sea View 3 ห้อง ขึ้นไป

3,333.-/ท่าน

Superior Room 1-2 ห้อง

4,233.-/ท่าน

Superior Room 3 ห้อง ขึ้นไป

3,083.-/ท่าน

 

6. บูโลคาซ่าหลีเป๊ะ รีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16 พ.ค. – 14 ต.ค. 67

15 ต.ค. – 31 ต.ค. 67

Casa Garden View

4,433.-/ท่าน

6,433.-/ท่าน

Casa Pool Access Garden Partial  View

5,933.-/ท่าน

8,433.-/ท่าน

Casa Pool Access Ocean View

6,933.-/ท่าน

9,433.-/ท่าน

 

7. ไอรีนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ประเภทห้องพัก

1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567

Tree Pool Villa

7,983.-/ท่าน

Sand Beachfront Pool Villa

8,733.-/ท่าน

Sun Beachfront Pool Villa

9,733.-/ท่าน

 

8. อาคีรารีสอร์ท แพคเกจหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2567

Superior Pool View

3,058.-/ท่าน

Deluxe Pool View

3,165.-/ท่าน

Superior Pool Access

3,285.-/ท่าน

Deluxe Pool Access

3,435.-/ท่าน

Villa Suite

3,735.-/ท่าน

 

9. เซเร็นดิพิตี้ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ แพคเกจ 2 วัน 1 คืน
ประเภทห้องพัก

1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567

Deluxe Sea View

3,383.-/ท่าน

Grand Deluxe Seaview

3,783.-/ท่าน

Pool Villa

4,433.-/ท่าน

Deluxe Pool Villa

4,833.-/ท่าน

Grand Pool Villa

5,283.-/ท่าน

Grand Deluxe Pool Villa

5,483.-/ท่าน

 

10. เดอะชิคหลีเป๊ะ แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้อง

01 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2567

Standard Double Bed *รวมอาหารเช้า* (ห้องส่วนตัว)

2,383.-/ท่าน

Single Bunk Bed Mixed Dorm  (เตียงเดี่ยวพักรวมชายหญิง)

1,883.-/ท่าน

Single Bunk Bed Female Dorm  (เตียงเดี่ยวพักเฉพาะหญิง)

1,883.-/ท่าน

Double Bunk Bed Mixed Dorm (เตียง6ฟุตพัก2ท่านใน1เตียง)

1,883.-/ท่าน

 

 

 

กดโทร 0814155955 , 0887653620


..................................... +ดูราคา พร้อมโปรแกรมทัวร์ พักที่อื่นๆ เพิ่ม >>> ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน (หน้า2)

 

11. บันดาหยารีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

1 มิ.ย. – 12 ต.ค. 67

13 ต.ค. – 31 ต.ค. 67

Villa Deluxe Bungalow

2,473.-/ท่าน

2,553.-/ท่าน

Garden Deluxe Bungalow

2,373.-/ท่าน

2,448.-/ท่าน

Deluxe Room

2,473.-/ท่าน

2,553.-/ท่าน

Deluxe Bungalow

2,193.-/ท่าน

2,248.-/ท่าน

Superior Bungalow

2,413.-/ท่าน

2,175.-/ท่าน

Garden Triple Bungalow พัก 3 ท่าน

2,163.-/ท่าน

2,231.-/ท่าน

Villa Family Bungalow พัก 4 ท่าน

2,379.-/ท่าน

2,440.-/ท่าน

Garden Family Bungalow พัก 4 ท่าน

2,323.-/ท่าน

2,400.-/ท่าน

Family Bungalow พัก 4 ท่าน

2,018.-/ท่าน

2,058.-/ท่าน

 

 

12. บันดาหยาวิลล่า แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

1 มิ.ย. – 12 ต.ค. 67

13 ต.ค. – 31 ต.ค. 67

Honeymoon Beach Front Bungalow With Jacuzzi

3,623.-/ท่าน

3,779.-/ท่าน

Honeymoon Beach Front Bungalow

3,443.-/ท่าน

3,575.-/ท่าน

Beach  Front Bungalow

3,188.-/ท่าน

3,395.-/ท่าน

Honeymoon Beach View Bungalow

3,088.-/ท่าน

3,299.-/ท่าน

Beach View Bungalow

2,858.-/ท่าน

3,015.-/ท่าน

Family Suite พัก4

2,645.-/ท่าน

2,705.-/ท่าน

Deluxe Sweet Room Sea View

2,785.-/ท่าน

2,910.-/ท่าน

Deluxe Sweet Room

2,705.-/ท่าน

2,835.-/ท่าน

Deluxe Balcony

2,605.-/ท่าน

2,735.-/ท่าน

Deluxe Balcony Connecting Room

2,505.-/ท่าน

2,630.-/ท่าน

 

 

13. คาซ่า ดี หลีเป๊ะ แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

1 มิ.ย. – 12 ต.ค. 67

13 ต.ค. – 31 ต.ค. 67

Deluxe Villa Ocean View

3,485.-/ท่าน

4,735.-/ท่าน

Honeymoon  Ocean View

3,885.-/ท่าน

5,235.-/ท่าน

Honeymoon  Ocean Front

4,485.-/ท่าน

5,735.-/ท่าน

Family  Villa  Ocean View 4 ท่าน

5,685.-/ท่าน

6,735.-/ท่าน

 

 

14. แคสอะเวย์รีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้อง

1 พ.ค. – 12 พ.ค. 67
19 มิ.ย. – 31 มิ.ย. 67
12 ต.ค. – 31 ต.ค. 67

13 พ.ค. – 19 มิ.ย. 67
01 ส.ค. – 11 ต.ค. 67

Beach Front Breezy

2,699.-/ท่าน

2,520.-/ท่าน

Big Beach Front Breezy

2,925.-/ท่าน

2,699.-/ท่าน

Sea View Breezy

2,610.-/ท่าน

2,475.-/ท่าน

Garden View Breezy

2,385.-/ท่าน

2,025.-/ท่าน

Big garden View Breezy

2,475.-/ท่าน

2,160.-/ท่าน

Garden View Comfy

2,385.-/ท่าน

2,025.-/ท่าน

Garden View House พัก 4 ท่าน

2,000.-/ท่าน

1,910.-/ท่าน

 

 

15. ไอดิลิครีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16 พ.ค. – 31 ต.ค.67
1พ.ย.-23 ธ.ค.67
1 มี.ค.-30 เม.ย.68
24 ธ.ค.67-5ม.ค.68
6 ม.ค.-28 ก.พ.68

1 พ.ค.-31 พ.ค.68

Deluxe Garden View

2,983 บาท
3,988 บาท
5,733 บาท
4,288 บาท

3,288 บาท

Deluxe Garden Cabana

3,233 บาท
4,333 บาท
5,988 บาท
4,833 บาท

3,588 บาท

Deluxe Premium Garden

3,333 บาท
4,433 บาท
6,088 บาท
4,933 บาท

3,688 บาท

Grand  Garden Pool  View

3,433 บาท
4,588 บาท
6,233 บาท
5,133 บาท

3,788 บาท

Junior Suite Pool View

3,683 บาท
4,988 บาท
6,488 บาท
5,488 บาท

4,233 บาท

Junior Suite Seaview

5,233 บาท
6,488 บาท
8,988 บาท
7,488 บาท

5,688 บาท

Deluxe  Suite Seaview

5,733 บาท
7,988 บาท
10,488 บาท
8,988 บาท

6,988 บาท

 

 

16. Mountain Resort แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

กรณีเดินทางตรง
วัน ศ - อา

กรณีเดินทางตรง
วัน จ - พฤ

Deluxe Garden

2,666.-/ท่าน

2,466.-/ท่าน

New Deluxe Garden

2,788.-/ท่าน

2,588.-/ท่าน

Grand Garden View

2,899.-/ท่าน

2,699.-/ท่าน

Deluxe Seaview

3,188.-/ท่าน

2,988.-/ท่าน

Villa Family Bungalow (พัก 4)

2,666.-/ท่าน

2,466.-/ท่าน

Honeymoon Jacuzzi Seaview

5,188.-/ท่าน

4,388.-/ท่าน

Ocean Pool Villa

5,188.-/ท่าน

4,388.-/ท่าน

 

 

กดโทร 0814155955 , 0887653620


..................................... +ดูราคา พร้อมโปรแกรมทัวร์ พักที่อื่นๆ เพิ่ม >>> ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน (หน้า2)

 

17. อนัญญารีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16 พฤษภาคม 67 – 14 ตุลาคม 67

Deluxe Pool View

3,510.-/ท่าน

Deluxe Pool Access

3,830.-/ท่าน

Jacuzzi pool suite Grand deluxe

4,140.-/ท่าน

Jacuzzi pool suite honeymoon Sea view

4,188.-/ท่าน

Jacuzzi pool suite Grand deluxe pool view

4,370.-/ท่าน

Family Suite pool access พัก 4 ท่าน

3,600.-/ท่าน

Royal Jacuzzi pool suite Sea views

5,988.-/ท่าน

 

18. หลีเป๊ะพาวเวอร์บีช แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16 พฤษภาคม 67 – 14 ตุลาคม 67

Twin Garden View

2,333.-/ท่าน

Family Garden View พัก3ท่าน

2,222.-/ท่าน

Twin / Double Beachfront

2,766.-/ท่าน

Family Beachfront พัก3ท่าน

2,500.-/ท่าน

 

19. โซดิแอค ซีซัน รีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

1 มิถุนายน 67 – 30 กันยายน 2567

Superior Bungalow  (DBL)

2,588.-/ท่าน

Superior Grand Room (DBL)

2,733.-/ท่าน

Superior Seaview (DBL/TWN)

3,233.-/ท่าน

Deluxe Beachfront (DBL)

3,488.-/ท่าน

 

20. ลีลาวดีหลีเป๊ะ รีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

21 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2567

Deluxe Room Double Bed

2,088.-/ท่าน

Deluxe Room Twin Bed

2,088.-/ท่าน

 

กดโทร 0814155955 , 0887653620

 

21. หลีเป๊ะบีชรีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16 พฤษภาคม 67 – 31 ตุลาคม 67

Beachfront Premium Bungalow
S1,S2 (Row 1)

3,066.-/ท่าน

Beachfront Wooden Bungalow
S14,S15,S16,S17 (Row 1)

2,833.-/ท่าน

Beachfront Deluxe Plus Bungalow
S3,S4,S5 (Row 1)

2,700.-/ท่าน

Beachfront Deluxe Bungalow (Fan)
Vi1 (Row 1)

2,320.-/ท่าน

SeaBreeze Premium Bungalow
S6,S7 (Row 2)

2,700.-/ท่าน

SeaBreeze Deluxe Plus Bungalow
S18,S19,S20,S21 (Row 2)

2,788.-/ท่าน

SeaBreeze Deluxe Bungalow (Fan)
Vi2, Vi3, Vi4 (Row 2)

2,166.-/ท่าน

Premium Garden Bungalow
S8,S9,S10,S11,S12,S13 (Row 3)

2,610.-/ท่าน

Family Room Air-Conditioning
R1,R2,R3 (Row 2)

2,277.-/ท่าน

Garden Bungalow Fan
B1-B7 (Row 4) และ B8 -B14 (Row 5)

2,099.-/ท่าน

Garden  Bungalow  Air-Conditioning
S22,S23,S24,S25,S26 (Row 6)

2,388.-/ท่าน

 

22. สิตาบีชรีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

16-31 พ.ค. 67
และ
1-31 ต.ค.67

1 มิ.ย.67- 31 ก.ค.67

1-31 ส.ค.67

1-30 ก.ย.67

Superior Garden View

2,288.-/ท่าน

STOP SALE

2,288.-/ท่าน

STOP SALE

Superior Pool View

2,433.-/ท่าน

STOP SALE

2,433.-/ท่าน

STOP SALE

Superior Honeymoon Suite

2,833.-/ท่าน

STOP SALE

2,833.-/ท่าน

STOP SALE

Deluxe Hillside

2,588.-/ท่าน

2,588.-/ท่าน

STOP SALE

STOP SALE

Deluxe Room

2,733.-/ท่าน

2,733.-/ท่าน

STOP SALE

STOP SALE

Deluxe Front Villa

2,833.-/ท่าน

2,833.-/ท่าน

STOP SALE

STOP SALE

Deluxe Honeymoon Suite

2,833.-/ท่าน

2,833.-/ท่าน

STOP SALE

STOP SALE

 

23. Wapi Resort แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2567

ห้องสุพีเรียร์

2,733.-/ท่าน

ห้องดีลักษ์

2,488.-/ท่าน

ห้องทรอปิคลอ

2,588.-/ท่าน

ห้องซีวิว

2,733.-/ท่าน

ห้องบีชฟร้อน

2,988.-/ท่าน

ห้องแฟมิลี่ พัก 4 ท่าน

2,610.-/ท่าน

 

24. Z-touch Resort แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

1-31 พ.ค. 67

1 มิ.ย.-31 ก.ย.67

1-31 ต.ค.67

Sea Breeze

2,350.-/ท่าน

2,260.-/ท่าน

2,133.-/ท่าน

Garden Villa

2,270.-/ท่าน

2,177.-/ท่าน

2,350.-/ท่าน

Family Villa ( 2 Bed Room )

2,270.-/ท่าน

2,177.-/ท่าน

2,350.-/ท่าน

 

25. กู๊ดมู้ดรีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

15 พ.ค. – 15 ต.ค. 67

16 ต.ค. – 31 ต.ค. 67

Loft Room

2,033.-/ท่าน

2,333.-/ท่าน

Family พัก4ท่าน

1,988.-/ท่าน

2,311.-/ท่าน

 

26. ซีทัชรีสอร์ท แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ประเภทห้องพัก

1-31 พ.ค. 67

1 มิ.ย.-31 ก.ย.67

1-31 ต.ค.67

Sea Breeze

2,350.-/ท่าน

2,260.-/ท่าน

2,133.-/ท่าน

Garden Villa

2,270.-/ท่าน

2,177.-/ท่าน

2,350.-/ท่าน

Family Villa ( 2 Bed Room )

2,270.-/ท่าน

2,177.-/ท่าน

2,350.-/ท่าน

 

 

 

รูปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

 

โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ แบบอื่นๆ

แพคเกจ ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวหลีเป๊ะโซนใน เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะอาดัง-เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง

ดูโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ >> ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

แพคเกจ ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหินงาม 2 จุด-เกาะยาง-หาดทรายขาวเกาะราวี-อ่าวสอง เกาะอาดัง

ดูโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวโซนในอย่างเดียว หรือ จะเที่ยวโซนใน พร้อมโซนนอก ก็ได้
มีวันฟรีเดย์อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ ชิวชิว 1 วัน

ดูโปรแกรมทัวร์ >> แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip เริ่มจากท่าเรือปากบารา

ดูโปรแกรมทัวร์ >> หลีเป๊ะ One Day Trip

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 | โทร 0853840228 , 0814155955
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | Line ID:: @teawsanooktour (ใส่ @ ด้วยนะครับ)

ทริปเที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ราคาถูกกว่าที่อื่นๆ ต้องจองกับเที่ยวสนุกทัวร์