ทัวร์วันเดียว / แพคเกจทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ตรัง

ราคาตั๋วเรือเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
การเดินทางไป เกาะหลีเป๊ะ นั้น นักท่องเที่ยวต้องไปขึ้นเรือ ที่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ที่เดีวยเท่านั้น ท่านอย่าสับสนนะครับ เพราะ ท่าเรือตำมะลังของจังหวัสตูล นั้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกาเดินทางไปยัง เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย เท่านั้น แต่สำหรับเที่ยวเรือที่เดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ นั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทเรือ คือ เรือเร็วแบบสปีทโบ้ท และ เรือ เฟอร์รี่ประจำทาง แต่ควมแตกต่งของ เรือสองประเภท คือ เรือสปีทโบ้ท เดินทางเร็วกว่า และได้แวะเกาะตะรุเตา และเกาะไข่ด้วย แต่หากเดินทางไปกับเรือเฟอร์รี่ ราคาจะถูก แต่จะไม่ได้แวะเกาะตะรุเตา และเกาะไข่ เนื่องจากเป็นเรือใหญ่ไม่สามารถ จอดเรือหน้าหาดใด้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เราเที่ยวสนุกทัวร์ฯ 085 384 0228 / 075 502 938 หรือ ดูข้อมูลโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ ที่นี่
รูปเรือสปีทโบ้ท ไปเกาะหลีเป๊ะ สตูล
ตัวอย่างดปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล สำหรับท่านที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านสามารถเดินทางได้ โดยการซื้อตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่ บินลงที่หาดใหญ่ แล้วจองแพคเกจทัวร์จากเราเที่ยวสนุกทัวร์ โดยที่แนะนำให้เลือกแพคเกจทัวร์ที่เริ่มต้น และรวมค่ารถรับส่งจากหาดใหญ่แล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นคณะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือ จะเป็นกรุ๊ปสำนักงาน องค์กรต่างๆ ลองปรึกษาเราได้ที่ โทร. 075 502 938 / 085 384 0228 ลองดูโปรแกรมทัวร์ดังต่อไปนี้ แต่ทั้งนี้ท่านสามารถปรับโปรแกรมทัวร์ให้เหมาะสมกับคณะของท่านได้
วันแรก
เชียงใหม่ หาดใหญ่
21.00 น.
มัคคุเทศก์ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองหาดใหญ่
พัก
ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ (ใกล้ตลาดกิมหยง) ดูเว็บไซต์: https://vlhatyaihotel.com
วันที่สอง
หาดใหญ่ สตูล ปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
07.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
09.00 น.
นำคณะลงเรือสปีทโบ้ท (กรุ๊ปส่วนตัวมีเฉพาะคณะเรา) เดินทางสู่ เกาะตะระเตา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมื่อถึง เกาะตะรุเตา เกาะแห่งตามนาน ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร ให้ท่านมีเวลาถ่ายรูป และสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตาตามความเชื่อ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะตะรุเตา (2) แบบกล่อง จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่านรูปออกมาแล้วท่านจะ
ไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล จนได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
16.00 น.
ให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่กับโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่รีบเร่ง ปล่อยให้ท่านได้สัมผัสทะเลอันดามันกับการเล่นน้ำทะเลหน้ารีสอร์ท หรือจะเลือกนั่งพักผ่อน หรือเลือกซื้อของย่านถนนคนเดิน (walking street)  บนเกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (3)
พัก
ณ วารินบิชรีสอร์ท หาดพัทยา เกาะหลีเป๊ะ (ห้องแอร์ทุกห้อง) ดูเว็บไซต์: http://www.varinbeachresort.com  
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ  เกาะอาดังราวี  หาดทรายขาว เกาะยาง เกาะหินงาม
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)
08.00 น.
นำท่านสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ พร้อมดำน้ำตื้นดูปะการัง อย่างจุใจ ณ อ่าวสอง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ฌ เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาด(5) แบบกล่อง
บ่าย
เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
16.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ อ.หาดใหญ่
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (6)
พัก
ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ (ใกล้ตลาดกิมหยง) ดูเว็บไซต์: https://vlhatyaihotel.com
วันที่สี่
หาดใหญ่ อิสระช้อปปิ้งตลากกิมหยง ตลาดสันติสุข สนามบินหาดใหญ่
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.00 น.
จากนั้นให้ท่านเที่ยวอิสระที่หาดใหญ่ จนถึงเวลานัดหมารถตู้มารับคณะเพื่อส่งสนามบินหาดใหญ่
10.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ พร้อมส่งคณะขึ้นเครื่องเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียใหม่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต. - 3 พ.ค. (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (เราเปิดรับจองแล้ว โทรจองล่วงหน้ามัดจำ 500 บาท โดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทาง)
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต. - 3 พ.ค.
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)